Opće svrha polistirena

- Jun 16, 2016-

Polistiren obrade, uz transparentnost, niske cijene, i kruti, izolirani, dobro ispis i tako dalje. Može se koristiti u Lake industrije na tržištu, domaćinstvo dekoracija, rasvjete upute i pakiranje i tako dalje. Više je dobar izolacijski materijal u elektro i izolacijski materijal, može proizvesti razne instrumente kućišta, hlad, optička i kemijska instrumenta dijelova, transparentne filmove, dielektrična slojeva i tako dalje.

Može se koristiti u prahu i kozmetičke emulzije. Koristi se za prah ima dobru kompresiju, može poboljšati adhezije u prahu. Daje kožu i podmazivanje, je napredan punila umjesto talka i silicij.

http://www.petrosteels.com/Pipeline-Accessories/flanges/Double-studded-adapter.html